Burnunun Güzelliği: Burnu Çok Muntazamdır

Mehdi, açık alınlı, KÜÇÜK BURUNLU(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

İmam Ahme Ebu Ya’la, Semuyeh, Ziyaü’l-Makdisi el-Muhtare’de Ebu Said (ra)’dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ehli beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE MEHD …” (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s. 202)