Cilt Rengi, Kırmızıyla Karışık Beyazdır

Rengi ARAB RENGİDİR(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Arap ırkının ten rengi kırmızıyla
 karışık beyazdır. Hz. Peygamber (sav)’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları Güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)’ın ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır:

Efendimiz (sav) BEYAZA PEMBE KARIŞIK RENKTE İDİ… (Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, s. 519/4)

Esmerden maksat BEMBEYAZ OLMAYIP AZ KIRMIZILIĞI ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri’nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri’nin mübarek rengi, KIRMIZI ile KARIŞIK NURANİ BEYAZ İDİ(İbni Kesir, Semail-ür -Resul, s. 28)