Hz. Mehdi (as)’ın Sakalı Hafif Olup Sakalı Yanlarda Az, Aşağı Tarafı İse Uzun Olacaktır

… Mehdi orta boylu, esmer, MECZUM (CEZM EDİLMİŞ YANİ YANLARINA NAZARAN DAHA UZUN AMA DÜZELTİLMİŞ SAKAL ŞEKLİNE SAHİP), KEVSEC (SAKALI YANLARDA AZ)… Bir şahıs ki, ona şuayb bin salih denilir… (Fetava-ı Hadîsiyye, Ebü’l-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemi-41)

Hadisteki “meczum” yani “cezm edilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal” ifadesiyle Hz. Mehdi (as)’ın sakal şekli; ayrıca kevsec ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevsec ifadesiyle Hz. Mehdi (as)’ın sakalının sert sakal şeklinde değil aynı Peygamberimiz (sav)’de de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır.