İkinci Beni İse Peygamberimiz’in Nübüvvet Mühründen Olup Koyu Renkte Olacaktır

Hz. Mehdi (as)’da Peygamberimiz (sav)’deki gibi bir ben bulunmaktadır. Yeri ve şekli Peygamberimiz (sav) tarafından bildirilmiştir.

(Mehdi’nin) Omuzunda PEYGAMBER’İN ALAMETİ vardır. (Kıyamet Alametleri, 165 -Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23)

Mehdi’nin omuzunda PEYGAMBER EFENDİMİZ (sav)’DEKİ NÜBÜVVET MÜHRÜ bulunacaktır. (Ahmet İbn-ı Hacer-ı Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdi’nin Alametleri, El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-ı Sadık şöyle buyurdu: “… İKİ KÜREK KEMİĞİNİN ARASINDA BİR BEN VARDIR….” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 253)