Sağ Uyluğunda/Bacağında Beden Renginin Aksine Bir İz/Ben Olacaktır

Mehdi’nin … sağ bacağında BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ bulunmaktadır. (Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi Cilt:4 s.154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 s.376 ve Bihar, Cilt:52, s. 322)

Mehdi’nin SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR(Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 251)

Hazreti Ali, İmam Mehdi’den şu sözlerle bahseder: “… SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIR.” (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)