Sakalı Sıktır

Mehdi’nin sakalı SIKTIR(Kıyamet Alametleri, s.163)

(Mehdi’nin) Sakalı BOL ve SIK olacaktır. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)