Sesi Çok Güçlüdür

…Va’dedilmiş Kaim Mehdi O kadar güçlüdür ki; … DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. … (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat,cilt 6, s. 19)