Bethlehem Yıldızı’nın Görülmesi Hz. Mehdi’nin Geldiğinin Müjdesidir

Doğudan bir yıldız doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar.Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır.

(Nuaym Bin Hammad, Kitab-ül Fiten, Mehdi ve Ahir zaman Bölümü)

Hadiste bahsi geçen Bethlehem; ay gibi ışığı yansıtan gök cisimleri yani gezegenlerdir.Hadiste ufuk gibi bahsedilmesi de tarif edilenin gezegen olduğunun bir göstergesidir. Çünkü yıldızların ufuk çizgileri yoktur. Bu sene gerçekleşen Venüs ve Jupiter gezegenlerinin dünyadan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşmaları olayı da  2000 yılda bir çıkan Bethlehem yıldızına işaret ediyor olabilir. Bu iki gezegen giderek birbirine yakınlaşan iki yıldız gibi dünyadan görünmüş ve parlayan ışığıyla dikkat çekmiştir. Peygamberimiz sav’in hadisinde açıkça tarif ettiği ve günümüzde gerçekleşen bu olay Mehdi as’ın çıkış alametlerinden biridir.