ALLAH HZ. MEHDİ (AS) VESİLESİYLE ZORLUKLARI KALDIRACAKTIR

Bazufari Ahmet ibn İdris, o da İbni Kutaibiye, o da Fazıl’dan, o da Nasır ibn Muzahim’den O da Ebu Lahiye’den, o da Ebu Kabil’den, o da Abdullah ibn Emr İbn Es’ten rivayet etmiştir.

Peygamberimiz (sav), Ali İbn Ebu Talib’e (as)’ı işaret ederek buyurmuştur ki:

“Daha sonra Mehdi doğacaktır ki, onun (Ali’nin) soyundan gelecektir. Onun [Mehdi’nin] aracılığıyla Allah yalanları ortadan kaldıracaktır. Onun [Mehdi’nin] aracılığıyla Allah zorlukları kaldıracaktır, boyunlarınızdan esaretin utancını kaldıracaktır.” (Biharül Envar, s. 117)