ALLAH, ÜMMETİN DAĞILMIŞLIĞINI HZ. MEHDİ (AS)’IN ELİYLE BİRLEŞTİRECEKTİR

“Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin hakkında haber ver.” İnananların Efendisi (sav) dedi ki: “… O [Mehdi] en iyi sığınaktır. Aranızdaki en iyi bilen ve en nazik olandır.Ey Allah’ım, ona [Mehdi’ye] sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ümmetin dağılmışlığını onun [Mehdi’nin] eliyle birleştirSize izin verildiğinde bunu yapın ve eğer ona [Mehdi’ye]ulaşacak bir yol bulacak olursanız, ondan [Mehdi’den] başka yol tutmayın.”

(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, sf. 184)