HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINDAN ÖNCE NEFRET YAYGIN OLACAK, YÖNETİCİLER ÖLDÜRÜLECEK

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.), babası Saad’dan, İbni Abil Hattab’dan, İbni Yazi’den, Abdullah Asım’dan, Hüseyin bin Muhtar Kalanasi’den, Abdur Rahman bin Siyabah’tan, İmam Cafer Sadık (a.s.)’tan nakletti:

“İmamınız ve rehberiniz (Mehdi) olmadan, birbirinizden nefret ettiğiniz zamanda durumunuz ne olacak? O zaman çok ağır biçimde inceleneceksiniz, ayırt edileceksiniz ve eleneceksiniz. Açlıklar olacak. Bir kişi sabah yönetici olacak ve akşamına öldürülecek.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))