HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURU MUTLAK BİR KADERDİR

Muhammed b. Cumhur ve es-Sükûnî’den rivayet edilir:

Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] şöyle buyurdu:

Mutlak bir kadere göre, ahir zamanda Süfyânî ve onun ashabınınortaya çıkmasıyla Yusuf’un yılları kadar yıl azap, iftira, rezillik ve insanların hayvan şekline girmesi gerçekleşecektir.Bu sırada el-Kâim [Mehdi] Mekke’de* zuhur edecek ve bu ümmetin Mehdî’si olacaktır.”

*Mekke, şehir anlamındadır. Başka bir hadiste Peygamberimiz (sav)’e hangi şehir diye sorulduğunda “Konstantiniyye” cevabını vermiştir.

Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.24, s.373.