PEYGAMBERİMİZ (SAV) HZ. MEHDİ (AS)’IN ISRARLA ANLATILMASINI SÖYLÜYOR

Gaybet Numani: Kuleyni’den, Ali bin İbrahim’den, Muhammed bin İsa’dan, Yunus’tan, Süleyman bin Salih’ten, doğrudan İmam Muhammed Bakır (a.s.)’dan nakledilmiştir:

“Siz (Kaim Mehdi hakkında) insanlara ısrarla anlatın. Kabul eden kişiye daha fazlasını anlatın, inkar edeni bir kenara bırakın. Bir sınama olmak zorunda. Bununla arkadaşlar, akrabalar… düşecek… Allah bizi ve samimi talebeleri korusun.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))