RAD SURESİ’NİN 29. AYETİNDEKİ İŞARET

İkmaluddin ve Maniul Ahbar: Muzaffer Alevi’den, İbni Ayyaşi’den, babası Cafer bin Ahmed’den, Emriki Bufikki’den, Hasan bin Ali bin Fazal’dan, Mervan bin Müslim’den, Ebu Basir’den İmam Cafer Sadık (a.s.)’ın şöyle söylediği bildirilmiştir:

Kaim (Mehdi’nin) zuhurundan evvel vilayetimize bağlı kalanlar ve hidayete erdikten sonra kalbi sapmayanlar için Tuba (müjde) vardır.Sordular: Allah’a kurban olayım, Tuba nedir? Cevap verdi: Cennette Ali bin Ebu Talib (ra)’ın evinden büyüyen bir ağaçtır ki kendi evine dallarının uzanmadığı bir mümin kalmayacaktır ve bu Kadir ve Yüce Allah’ın bildirdiğinin anlamıdır:”

“Varılacak yerin güzel olanı (onlarındır).” (Rad Suresi, 29)

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))