ZUHURUNDAN ÖNCE HZ. MEHDİ (AS) İLE YAŞAYANLAR TÜM DEVİRLERDE YAŞAYANLARIN EN ÜSTÜNÜ OLACAKLARDIR

İhticac: Ebu Hamza Thumali’den, Ebu Halid Kabuli’den, Ali bin Hüseyin (a.s.)’dan şöyle dediği nakledilmiştir:

Ey Ebu Halid, Allah’ın Resulu (sav)’in on ikinci varisi (Mehdi’nin) zuhurundan önceki dönem uzun olacaktır. Ey Ebu Halid, zuhurundan önce İmam (Mehdi) ile birlikte yaşayanlar onun [Mehdi’nin] çıkışını bekleyecekler. Onlar tüm devirlerde yaşayan insanların en üstünü olacaklar. Yüce Allah onlara (Mehdi talebelerine) öyle bir anlayış ve feraset verecektir ki, gaybet onlar için varlık ile aynı olacaktır… Onlar samimi insanlar olacaklar. Allah’ın dinini açıkça ve sağduyulu şekilde yayacaklardır.”Daha sonra şöyle söyledi, “Ferec (zaferi) beklemek, [Mehdi’nin] kendisi büyük bir Ferec’dir.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))