ALİ İMRAN SURESİ’NİN 200. AYETİ

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN’DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR

EY İMAN EDENLER, SABREDİN VE SABIRDA YARIŞIN, (SINIRLARDA) NÖBETLEŞİN. ALLAH’TAN KORKUN. UMULUR Kİ KURTULURSUNUZ.

İmam Bakır bu ayette şöyle ma’na vermişlerdi:
“Ey Muhammediler! Farzların edasında sabrediniz, düşmanlarınızın eziyetlerinde musabere ediniz, birbirinize yardım ediniz, İmamınız Mehdi Resule sımsıkı sarılınız.” Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları, Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Al-i Aba, On İki İmam, Hz. Mehdi (a.s.) Resul Hakkındaki Ayet ve Hadisler, Çeviren: Adnan M. Selman, s. 219)