ENAM SURESİ’NİN, 89. AYETİ

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN’DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR.

BUNLAR, KENDİLERİNE KİTAP, HİKMET VE PEYGAMBERLİK VERDİKLERİMİZDİR. EĞER BUNLARI TANIMAYIP-KÜFRE SAPIYORLARSA, ANDOLSUN, BİZ BUNA (KARŞI) İNKARA SAPMAYAN BİR TOPLULUĞU VEKİL KILMIŞIZDIR. (ENAM SURESİ, 89)

… İmam Cafer Sadık (a.s) bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: BU AYETTE İŞARET EDİLEN GÖREVİN SAHİBİ (HZ. MEHDİ (AS)) KORUMA ALTINDADIR. ŞAYET İNSANLARIN TÜMÜ GİTSELER DE, ALLAH ONU (HZ. MEHDİ (AS)’I) VE ASHABINI GETİRECEKTİR. ONLAR YÜCE ALLAH’IN HAKLARINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİMSELERDİR: ‘Şimdi şunlar, bunları inkâr ederse, BİZ BUNLARI İNKÂR ETMEYECEK BİR TOPLUMU (HZ. MEHDİ (AS)’I VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLARI), BUNLARA VEKİL BIRAKMIŞIZ. (En’am Suresi, 89)