HADİD SURESİ’NİN, 17. AYETİ

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN’DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR.

BİLİN Kİ GERÇEKTEN ALLAH, ÖLÜMÜNDEN SONRA YERYÜZÜNE HAYAT VERİR. ŞÜPHESİZ BİZ, UMULUR Kİ AKLINIZI KULLANIRSINIZ DİYE SİZE AYETLERİ AÇIKLADIK.

Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır’dan şu hadisi rivayet etmiştir:
“ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK HZ. MEHDİ (AS)’IN ELİYLE YERİ DİRİLTECEKTİR. O (HZ. MEHDİ (AS)), ADALET ÜZERE HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN SONRA, HZ. (MEHDİ (AS)) ADALETLE TEKRAR DİRİLTECEKTİR.”  (Şeyh Tusi, Gaybet, s. 120; Duhayyil, el-Hz. Mehdi, s. 57)