YASİN SURESİ’NİN 30. AYETİ

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN’DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR.

YAZIKLAR OLSUN KULLARA; Kİ ONLARA BİR ELÇİ GELMEYEGÖRSÜN, MUTLAKA ONUNLA ALAY EDERLERDİ.

Emirülmüminin aleyhisselam: Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu: Sizin arkanızda karanlık, kör ve şiddetli fitneler vardır. Bu fitnelerden sadece “Nevme”ler kurtulacaktır? Dediler ki: Ey Emirmüminin! Nevme nedir? Buyurdu ki: HALKI TANIYAN AMA HALKIN ONU TANIMADIĞI KİMSEDİR. BİLİNİZ Kİ YERYÜZÜ ALLAH’IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS) OLMADAN AYAKTA DURAMAZ. AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU HALKTAN GİZLEYECEKTİR. EĞER ALLAH’IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ (AS) BİR AN YERYÜZÜNDEN ÇEKİLSE, YER HALKIN ÜZERİNE ÇÖKER. AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (AS)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf’u inkar ederlerdi. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: KULLARA YAZIKLAR OLSUN, RESUL ONLARA GELDİKÇE ONUNLA ALAY EDİYORLARDI. (Mübarek “Yasin” süresi 30. şerife. Gaybet-i Numani, sf.162)