Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)’nin “Bir Eri, Neferi ve Öncüsü” Olduğunu Söylemiştir

O İLERİDE GELECEK ACİB (şaşılan, hayret uyandıran, benzeri görülmeyen) ŞAHSIN bir HİZMETKARIve ONA YER HAZIR EDECEK BİR DÜMDARI (yardımcı kuvveti) ve O BÜYÜK KUMANDANIN PİŞDAR BİR NEFERİ (önden giden bir askeri) olduğumu zannediyorum. (Barla

Devam

Hz. İsa (as) Ve Hz. Mehdi (as)’in Çıkış Zamanı

Hz. Mehdi (as) Hicri 1400’de Yani Bu Yüzyılda Çıkacaktır. Her yüzyılda bir müceddid gelecektir. Hicri 1400’de gelecek olan ise ahir

Devam